top of page
WhatsApp Image 2021-12-28 at 14.19.30.jpeg

ยินดีที่เราหากันเจอ

นัยนาหรือครูฟ้า เป็น Healer ที่สอนในการค้นหาตัวตนหรือพลังที่แท้จริงที่ฝั่งอยู่ในจิตใต้สำนีกของแต่ละบุคคล 

ก่อนหน้าที่ฟ้าจะมาเป็นครูฟ้า ครูฟ้าก็เป็นมนุษย์ทำงานและชีวิตที่มีแต่ความเครียดกับการงาน การเงินและกังวลกับครอบครัวเหมือนคนส่วนมาก ครูฟ้าเป้นสาวจบนอกและใด้ใช้ชีวิตเติบโตมากว่า 16ปีที่ออสเตเลีย ใด้กลับมาเมืองไทยก็ใด้ทำงานในบริษ้ทที่ใด้ทำในระดับสุงในบริษัทอยู่หลายแห่ง รายใด้สูง ชีวิตก็สะดวกสบายแต่มันก็ยังไม่ตอบโจดของตัวเองข้างใน มีแต่คำถามและจิตที่ไม่นิ่ง ทางครอบครัวครูฟ้าเป็นนักปฏิบัติธรรม คุณตาชื่งเป็นครูบาอาจารย์คนหนี่งของครูฟ้า แกใด้ช่วยบำบัดคนมามากกว่า 40ปี  วันหนึ่งคุณตาก็ใด้สื่มถ้อดวิชาให้กับครู ครูฟ้าเริ่มปฏิบัตด้วยตัวเองระหว่างที่ทำงานบริษัทเป็นเวลา 12เดือน และในที่สุดก้ใด้ตัดสินใจออกจากงาน เดินออกจากครอบครัวปลีกวิเวกออกจากสังคมไปอยู่บนเขาในชนบทเล็กๆเป็นระหว่างอีก 1 ปีใด้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและลูกสาวอายุ 4ขวบ ไม่ไปมาหาสู่ใครนอกเสียจากไปรับคำชี้แน่ะจากครูบาอาจารย์ 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

จากการปฏิบัติอย่างแคล่งครัดครูก็ใด้ค้นพบพลังและวิชาจากสิ่งที่เหนือคำบรรยาย ใด้สำพัดและจูนตัวเองกับสื่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่เป็นเคลื่อนพลังงานที่เราตั้งชื่อว่าเทวดาบ้าง ผีบ้าง เจ้ากรรมนายเวรบ้าง เป็นอย่างๆไป และก็เริ่มมีนักเรียนมาหาเพื่อขอคำชี้นำโดยทึ่ไม่ใด้เปิดตัวเป็นทางการหรือโฆษณาตัวเองแต่อย่างใด แต่คนเริ่มมาหาจากปากต่อปากปอกจนทุกวันนี้

เนื่อหาและวิชาการบำบัดที่ครูฟ้าใด้นำมาใช้ในการสอนล่วนมาจากประสบการณ์จริง ที่ใด้สำพัดกับตัวรู้และเข้าใจด้วยตัวเองและจากการใด้รับคำสอนของครูบาอาจารย์อยู่หลายคนทางตอนเหนือของประเทศ ความรู้และความเข้าใจที่ใด้รับจากการปฏิบัติ ใด้นำพาให้ครูฟ้าค้นพบกับความสงบ การปล่อยวาง การยอมรับ การเข้าใจกับชีวิต การให้อภัย และยังใด้นำมาใช้ในชีวิตตามปกติอย่างมีสติ

ครูฟ้าให้การสอนและบำบัดผ่านเคลื่อนพลังงานชื่งส่อกับจิตวิญญาณของคนที่มาเพื่อให้จิตใต้สำนืกของแต่ละบุคคลรู้สืกดีและเข้าใจตัวเองและค้นพบตัวตน นักเรียนที่มาล่วนเป็นชาวต่างชาติ ทั้งรายบุคคลและ groups retreat วิธีการบำบัตมาจากการที่ครูฟ้าประสารตัวเองกับพลังจิตใต้สำนืกของแต่ละคน การบำบัตและการสอนก็ต่างกันเป้นรายบุคคล

bottom of page